AESE – School for Management and Business

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

AESE - Trường Quản lý và Kinh doanh là tổ chức và dành riêng cho việc chuẩn bị và nâng cao các nhà lãnh đạo kinh doanh. Tại AESE, Chương Trình, Hội thảo và Chương trình giáo dục đang thực hiện thiết lập các nhóm thảo luận, thế hệ của truyền thông và ý tưởng, và các công cụ kinh doanh có liên quan đến việc quản lý hiệu quả của các tổ chức và công ty. &nbsp Nhiệm vụ của chúng tôi Nhiệm vụ của AESE bao gồm đào tạo cho các nhà lãnh đạo của các công ty Bồ Đào Nha, thúc đẩy kiến ​​thức kinh doanh của họ và phát triển quyết định của họ làm cho năng lực. Chương trình được cấu trúc để bao gồm các mục tiêu như cho phép người tham gia được hưởng lợi từ họ trong dài hạn, sự cải thiện của những người xung quanh, và để cung cấp một đóng góp có hiệu quả với các thách thức mới đối mặt với xã hội. &nbsp AESE là một tổ chức duy nhất do đặc điểm nhất định dựa trên: Tầm nhìn quốc tế, kết hợp một phân tích hoàn thành tổng thể và hiểu biết về các khía cạnh khác nhau về văn hóa, thể chế và xã hội có liên quan đến quản lý kinh doanh. Quản lý chung quan điểm liên quan đến công ty, giải quyết vấn đề, thách thức và cơ hội quản lý. Giảng dạy văn hóa này sẽ hỗ trợ người tham gia liên tục tự hỏi những gì, làm thế nào, và tại sao các doanh nghiệp quản lý. Giá trị và đạo đức của con người được cơ bản để phát triển cá nhân và cho sự phát triển liên tục của các công ty Niềm tin rằng các nhà lãnh đạo công ty có thể có tác động sâu sắc tới người dân và xã hội liên quan đến tính chuyên nghiệp của riêng mình, toàn vẹn, và sự nhiệt tình, để thúc đẩy trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp. Cá nhân gần nhau của giáo sư trong công ty quản lý * Nghiêm ngặt và cập nhật các nghiên cứu về các vấn đề có liên quan trong thế giới kinh doanh; &nbsp&nbsp&nbsp Người ở trung tâm của tổ chức AESE xem xét các công ty để được cộng đồng của người dân, và quản lý nên tập trung vào họ: điều trị đầy đủ của người lao động; tạo ra một bầu không khí công ty có lợi cho sự phát triển của nhân viên; xây dựng vững mạnh, đội bóng năng động và hình thành mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng cá nhân. &nbsp Các giá trị đạo đức và luân lý của tổ chức này được dựa trên học thuyết xã hội của Giáo Hội, một hướng dẫn đã đi cùng với tiến bộ xã hội và con người trên toàn thế giới. Những giá trị này nhấn mạnh phẩm giá và các quyền vốn có của mỗi người, và là chìa khóa thành công cho lâu dài trong một tổ chức, cũng như trong xã hội. AESE tin rằng việc cải thiện và phúc lợi của mọi người nên là một ưu tiên trong tất cả các khía cạnh của quản lý. Đây là chỉ đúng đường dẫn đến tiến độ, trong thế giới kinh doanh toàn cầu, có khả năng tạo xã hội và kinh tế lâu dài lợi thế bền vững.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Health Khóa học » Nhìn Khóa học » Nhìn EMBA »