Hasselt University

Địa điểm

Hasselt

Universiteit Hasselt

Address
Hasselt University
Martelarenlaan 42

3500 Hasselt, Flanders, Bỉ
Điện thoại
+32 11 26 81 11

Diepenbeek

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek

Address
Campus Diepenbeek:
Hasselt University
Agoralaan – Gebouw D

B-3590 Diepenbeek, Flanders, Bỉ
Điện thoại
+32 11 26 81 11

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.