Vlerick Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vlerick

• Từ năm 1953

Địa điểm

Ghent

Address
Reep 1,
B-9000 Ghent, Flanders, Bỉ

Leuven

Address
B-3000 Leuven, Flanders, Bỉ

Brussels

Address
Av. du Boulevard 21,
1210 Brussels, Bỉ

Chứng nhận