Vrije Universiteit Brussel

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường có tất cả mọi thứ một học sinh cần: một thư viện rộng lớn, các phòng thí nghiệm hiện đại, máy tính, thiết bị thể thao, hai nhà hàng, một dịch vụ việc làm, hoạt động văn hóa và các khóa học ngôn ngữ.

Các VUB cho học sinh nhiều hơn chỉ là một kinh nghiệm giáo dục tuyệt vời.

Địa điểm

Brussels

Vrije Universiteit Brussel

Address
Vrije Universiteit Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2

1050 Brussels, Bỉ
Điện thoại
+32 2 629 21 41

Các chương trình

MA
MSc
Trường này cũng cung cấp: