University of Antwerp

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

  • Nghệ thuật
  • Kinh doanh và Kinh tế
  • Luật
  • Khoa học xã hội

Địa điểm

Antwerp

University of Antwerp

Address
Prinsstraat 13
2000 Antwerp, Flanders, Bỉ
Điện thoại
+32 3 265 31 89

Các chương trình