Institute for European Studies (IES), Vrije Universiteit Brussel

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Viện Nghiên cứu Châu Âu là một bộ phận tự trị của Vrije Universiteit Brussel. Nó được tạo ra vào năm 2001 thông qua một sáng kiến ​​này của Chính phủ Flemish. Như một Monnet Center of Excellence Jean, IES dạy chương trình tiên tiến Master, và tập trung vào nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu châu Âu, cụ thể hơn về vai trò của EU trong một thiết lập quốc tế. Trong phạm vi này, IES cung cấp dịch vụ học tập cho các học giả, các nhà hoạch định chính sách và công chúng nói chung.

Của Viện trí trung tâm ở Brussels, thủ đô của châu Âu, làm cho nó một nơi làm việc lý tưởng cho cả sinh viên và học giả lập có nhu cầu để tiến hành nghiên cứu trong môi trường quốc tế và liên ngành. IES cũng cung cấp một diễn đàn lý tưởng cho các hội nghị, hội thảo về các vấn đề châu Âu.

Nhiệm vụ của IES có ba điểm:

  1. Cung cấp giáo dục tiên tiến: thông qua LL.M trong Luật quốc tế và châu Âu, MA trong hội nhập châu Âu và Phát triển ("Euromaster"), Học Hè hàng năm về các quá trình ra quyết định của châu Âu và 3 module E-Learning của nó về Luật Châu Âu, tổ chức và các nguồn thông tin.
  2. Thực hiện nghiên cứu khoa học: nghiên cứu được điều phối bởi Giám đốc đào tạo IES và thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tiến sĩ cũng như hậu tiến sĩ nghiên cứu sinh nghiên cứu cao cấp mà dẫn các cụm nghiên cứu.
  3. Cung cấp các dịch vụ khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu Châu Âu: tổ chức hội nghị thường niên, hội thảo thường xuyên và hàng loạt các bài giảng lặp đi lặp lại, và bằng cách tiến hành nghiên cứu hạ.

Viện phối hợp chặt chẽ với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu ở Bỉ, Châu Âu và quốc tế. Các quan hệ đối tác và trao đổi liên tục của các ý tưởng mới với các học viên và các học giả cho phép các IES để tăng cường các mục tiêu nghiên cứu của mình và tạo ra một sự pha trộn cao cấp của khái niệm và thực tế chuyên môn con tất cả các chính sách lớn của EU.

Chiến lược

Nghiên cứu của IES tập trung vào EU trong bối cảnh quốc tế. Nó khám phá các tổ chức EU, chính sách và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa và luật pháp quốc tế và chính trị. Dự án nghiên cứu phân tích vai trò của EU như là một diễn viên toàn cầu và sự tương tác giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài của chính sách EU. Họ cũng giải quyết các mối quan hệ qua giữa EU và các tổ chức quốc tế. Để kết thúc này, Viện nuôi dưỡng một cách tiếp cận liên ngành kết hợp chuyên môn pháp lý, kinh tế, xã hội và chính trị. Nó tập trung vào nghiên cứu nhìn về phía trước mà tạo ra kết quả chính sách có liên quan quan tâm đến chính trị quyết định và các cộng đồng khoa học.

Nghiên cứu đề lớn

Trong khi nghiên cứu IES chủ yếu bao trùm một loạt các nghiên cứu châu Âu, Viện tập trung nguồn lực vào một bộ phát triển của các cụm nghiên cứu:

  • Môi trường và phát triển bền vững
  • Di cư, đa dạng và công lý
  • An ninh quốc tế
  • Quản trị kinh tế châu Âu

Những cụm được nuôi dưỡng bằng các phương tiện tiến các dự án nghiên cứu riêng (chủ yếu ở cấp tiến sĩ) cũng như việc huy động vốn từ các nhà tài trợ bên ngoài.

Địa điểm

Brussels

Institute for European Studies

Address
Pleinlaan 5, 1st floor

B-1050 Brussels, Bỉ
Điện thoại
+32 2 614 80 01