University of Strathclyde Business School

Địa điểm

Glasgow

Address
University of Strathclyde Business School
199 Cathedral Street

G4 0QU Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Milan

Address
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano MI, Italy

Milan, Sảnh, Ý

Munich

Address
TUM School of Management
Arcisstraße 21, 80333 München, Germany

Munich, Bavaria, Đức

Bắc Kinh

Address
Beijing Jiaotong University School of Economics and Management
Siyuan East Building, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China

Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc

Thành phố

Address
Toulouse Business School
1 Place Alphonse Jourdain - CS 66810
31068 TOULOUSE Cedex 7, France

Thành phố, Nhân dịp, Pháp

Các chương trình

MSc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn