Vernon Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vernon Community College Cung cấp chất lượng học tập Học Và Believes Trong tiêu chuẩn cao về giảng dạy và học tập.   Vernon Community College là một trường cao đẳng sáng tạo, dám và hướng tới tương lai, nơi các giáo viên của chúng tôi có đam mê học tập và hoàn toàn cam kết thành công của bạn. Chúng tôi đã được ca ngợi cho các tiêu chuẩn cao của chúng tôi hỗ trợ cho sinh viên, cho chất lượng giảng dạy của chúng tôi và cho chúng tôi cam kết bình đẳng về cơ hội, trong số rất nhiều các khía cạnh khác của công việc của chúng tôi.   Các trường College cung cấp một môi trường an toàn và chu đáo trong đó chúng ta thúc đẩy một nền văn hóa của tính toàn diện, tôn trọng và hành vi tích cực và một ý thức mạnh mẽ của cộng đồng. Điều này được củng cố bởi sự hướng dẫn và hỗ trợ hiệu quả cho người học trong suốt.   Chúng tôi cũng cam kết giúp đỡ và hỗ trợ cộng đồng địa phương của chúng tôi và làm việc chặt chẽ với các tổ chức và doanh nghiệp cộng đồng để cải thiện cuộc sống của người dân sống ở Nottingham và các khu vực xung quanh.  

Địa điểm

Nottingham

Address
Vernon Community College.
Vernon House,
18 Friar Lane

NG1 6DQ Nottingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: