University of Suffolk

Địa điểm

Quốc tế

Address
University of Suffolk, Waterfront Building, 19 Neptune Quay, Ipswich IP4 1QJ
Quốc tế, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland