University of Exeter Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Äại há»c Exeter , á» phía tây nam nÆ°á»c Anh, là má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu trên thế giá»i. Hai Äá»a Äiá»m của chúng tôi á» Exeter và Cornwall cung cấp các khuôn viên Äẹp trong các cá»ng Äá»ng sôi Äá»ng và là môi trÆ°á»ng lý tÆ°á»ng Äá» há»c tập và sinh sá»ng.

Chúng tôi Äã nhận Äược Hiến chÆ°Æ¡ng Hoàng gia của chúng tôi vào nÄm 1955, mặc dù các tá» chức tiá»n nhiá»m của chúng tôi, Cao Äẳng TÆ°á»ng niá»m Hoàng gia Albert và Äại há»c Tây Nam nÆ°á»c Anh, Äược thành lập vào nÄm 1900 và 1922 tÆ°Æ¡ng ứng.person holding pencil near laptop computerHelloquence / Unsplash

Tại sao lại là Exeter?

Äây chá» là má»t vài lý do Äá» chá»n trÆ°á»ng Äại há»c Exeter:

  • Giải thÆ°á»ng vàng TEF cho viá»c giảng dạy xuất sắc - Luôn cung cấp sá»± giảng dạy, há»c tập và kết quả xuất sắc cho sinh viên của chúng tôi
  • Nghiên cứu xuất sắc - 98% nghiên cứu của chúng tôi có chất lượng quá»c tế, vá»i 82% Äược xếp hạng hàng Äầu thế giá»i hoặc xuất sắc quá»c tế
  • Top 200 trÆ°á»ng Äại há»c trên toàn thế giá»i
  • Khả nÄng tuyá»n dụng sau Äại há»c - 95% sinh viên tá»t nghiá»p làm viá»c hoặc há»c thêm sau sáu tháng sau khi tá»t nghiá»p (Khảo sát DHLE 2015/16)
  • Thành viên của Russell Group uy tín của các trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu chuyên sâu
  • Thành công thá» thao - hạng 5 trong giải vô Äá»ch Thá» thao và Äại há»c Anh (BUCS) 2016-2017
  • Danh tiếng quá»c tế - ngÆ°á»i chiến thắng tại Uni là gì? Giải thÆ°á»ng Lá»±a chá»n Sinh viên 2015
  • Há» trợ cho sinh viên - nhân viên há» trợ của chúng tôi sẵn sàng há» trợ bạn trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình há»c của bạn, từ Dá»ch vụ chÄm sóc sức khá»e và khuyết tật của chúng tôi, Äá» há» trợ cho các há»c viên chÄm sóc, há»c sinh trÆ°á»ng thành và sắp xếp
  • Khuôn viên xinh Äẹp - Äại há»c Exeter Äã giành Äược Giải thÆ°á»ng Lá cá» Xanh cho các khuôn viên Äẹp và thân thiá»n vá»i môi trÆ°á»ng
  • Má»t vá» trí hoàn hảo - chá»n từ má»t vá» trí trung tâm thành phá» sôi Äá»ng (Exeter) hoặc cá»ng Äá»ng ven biá»n kỳ lạ của Penryn, gần Falmouth (Cornwall), cả vá»i bá» biá»n và vùng nông thôn ngay trÆ°á»c cá»­a, cung cấp nhiá»u hoạt Äá»ng ngoài trá»i.

Địa điểm

Exeter

Address
Rennes Drive
EX4 4PU Exeter, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland