University of Birmingham - College of Engineering and Physical Sciences

Địa điểm

Birmingham

University of Birmingham

Address
University of Birmingham
Edgbaston
Birmingham

B15 2TT Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 121 414 3344

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.