University of Kent, School of Anthropology & Conservation

Luyện thi

Discover various courses to make sure you are best prepared for your tests, to get the top grades you are able to.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Địa điểm

Canterbury

Marlowe Building

Address
School of Anthropology and Conservation,
Marlowe Building, The University of Kent

CT2 7NR Canterbury, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 1227 824689

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Học bổng

Discover scholarships to support your studies at universities and colleges around the world.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Discover various options for student accommodation all over the world.
Đọc thêm