University of Edinburgh Business School

Địa điểm

Edinburgh

Address
Business School
The University of Edinburgh
29 Buccleuch Place


EH8 9JS Edinburgh, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland