UCFB x GIS

Địa điểm

Address
London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Manchester

Address
UCFB Etihad Campus
Etihad Stadium
Etihad Campus

M11 3FF Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

London

Address
UCFB Wembley
Wembley National Stadium
Wembley

HA9 0WS London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland