The Open University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các OU là ukCủa trường đại học lớn nhất và dẫn đầu thế giới về trình độ đào tạo từ xa trong giáo dục đại học.

Tại sao Đại học Mở? 1) Tính linh hoạt

Loạt các kỹ thuật học tập của OU cung cấp học tập linh hoạt như không có trường đại học khác Cho dù bạn đang ở nhà, tại nơi làm việc hoặc khi đang di chuyển; phương pháp giảng dạy sáng tạo của OU và các tài liệu cung cấp cho bạn sự linh hoạt cần thiết và mang lại nghiên cứu vào cuộc sống theo một cách chưa từng thấy trước đây.

2) Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến như không có trường đại học khác Luôn được xếp trong top 5 cho sự hài lòng của sinh viên.

3) chuyển đổi nghề nghiệp

Một mức độ đánh giá cao bởi người sử dụng lao 80% các công ty hàng đầu của Vương quốc Anh gửi cho nhân viên của họ tới OU

4) Danh tiếng

Tổ chức học tập lớn nhất ở Anh Với học sinh đạt được tiềm năng của họ trên toàn cầu

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Online BAs » Nhìn Online MBA » Nhìn Online Postgraduate Certificates » Nhìn Online Certificates » Nhìn Online Postgraduate Diplomas » Nhìn Online Diplomas » Nhìn Online Foundation Year » Nhìn Online BScs » Nhìn Online Bachelor » Nhìn Online MA » Nhìn Online MSc » Nhìn Online Masters » Nhìn Health BScs » Nhìn Health MSc » Nhìn Health Diplomas » Nhìn Health Certificates » Nhìn Health Bachelor » Nhìn Postgraduate Diplomas » Nhìn Chứng nhận sau đại học » Nhìn Các chứng nhận » Nhìn BA » Nhìn BScs » Nhìn Law Cử nhân Luật » Nhìn Law Thạc sĩ Luật (LLM) » Nhìn Cử nhân »