© Oxford Brookes University

Oxford Brookes University

Địa điểm

Headington

Headington Campus

Address
Headington Road
OX3 0BP Headington, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Wheatley

Wheatley Campus

Address
Oxford Brookes University
Wheatley Campus

OX33 Wheatley, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Oxford

Harcourt Hill Campus

Address
Oxford Brookes University
Harcourt Hill Campus

OX2 9AT Oxford, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Lừa đảo

Swindon Campus

Address
Faculty of Health and Life Sciences
Oxford Brookes University
Delta 900
Welton Road
Westlea

SN5 7XQ Lừa đảo, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thư viện ảnh

Các chương trình

MA
MSc
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.