Hult International Business School

Địa điểm

London

Hult International Business School - Postgraduate Campus

Address
London - Postgraduate Campus
37-38 John Street

WC1N 2AT London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 20 7636 5667

Cambridge

Hult International Business School - Boston Campus

Address
Hult International Business School
Boston Campus
1 Education Street

02141 Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 617-746-1990

San Francisco

Hult International Business School - San Francisco Campus

Address
Hult International Business School
San Francisco Campus
1355 Sansome Street

94133 San Francisco, California, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 415-869-2900

Dubai

Hult International Business School - Dubai Campus

Address
Dubai Campus Dubai Internet City PO Box 502988, U.A.E.
Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Điện thoại
+971 4 427 5800

Thượng Hải

Hult International Business School - Shanghai Campus

Address
4F, Hua Xin Hai Xin Building No.666 Fuzhou Road, Huangpu District, Shanghai
200001 Thượng Hải, Thượng Hải, Trung Quốc
Điện thoại
+852 2111 2399

Newyork

Hult New York - Rotation Center

Address
New York Rotation Center
Hult Staff, Room 901
41 Cooper Square

10003 Newyork, Newyork, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 (212) 353-4360