Grubb Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Grubb Viện Nghiên Cứu Hành Vi Limited là một nền tảng nghiên cứu ứng dụng làm việc trên toàn cầu để cho phép các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và những người khác để đạt được mục đích cá nhân và tổ chức, sử dụng các giá trị, niềm đam mê, niềm tin và tín ngưỡng là nguồn lực của họ để chuyển đổi các tổ chức và cộng đồng của họ. Nó là một công ty đăng ký giới hạn bởi đảm bảo (đăng ký tại Anh và xứ Wales số 890.637) và một tổ chức từ thiện đã đăng ký (số 313.460). Di sản của chúng tôi Chúng tôi đã được thành lập như là một nền tảng Kitô giáo trong năm 1957 là The Christian Teamwork Niềm tin đó đã làm việc tại các vấn đề của đức tin, đời sống và giáo dục trong cuộc sống lao động của người dân. Công việc của ủy thác trong việc tìm hiểu hành vi của con người dẫn đến sự tham gia trong phát triển đầu của phong trào quan hệ nhóm. Việc thay đổi tên Viện Grubb Nghiên cứu hành vi vào năm 1969 là một sự công nhận một thực tế là từ năm 1966 Trust đã chiến thắng tập tư vấn và áp dụng các dự án nghiên cứu mà giờ đây đã được xem như là một cơ quan chuyên môn, cạnh tranh trong thế giới trần tục của các trường đại học, cơ quan nghiên cứu và tư vấn quản lý. Vào những năm 70 và 80 của Viện chìm bản thân trong các vấn đề xã hội quan trọng của thời gian qua, ví dụ, làm việc chuyên đề với các dịch vụ nhà tù, các Transition để Chương trình Cuộc sống làm việc cho thất nghiệp và thậm chí làm việc với các cộng đồng ở Bắc Ireland trong khi độ cao của Troubles. Những năm 1990 chứng kiến ​​sự phát triển của các khuôn khổ quan trọng và phương pháp phát sinh từ kinh nghiệm của chúng tôi. Trong đầu năm 1990 kinh nghiệm này đã đạt được trong việc chuyển đổi tổ chức đã dẫn đến sự phát triển của kinh nghiệm Khung Transforming. Kể từ đó, các khung khái niệm và phương pháp đã được thử nghiệm liên tục, tái phát triển và thích nghi trong giáo dục, y tế và chăm sóc xã hội, kinh doanh, công nghiệp, cơ quan chính phủ, khu vực tự nguyện và tổ chức tôn giáo. Việc thực hành và lý thuyết của Viện Grubb đã bật ra được rất hiện đại: nó đã được một phương pháp tiếp cận nhân văn, theo nghĩa tốt nhất, mà đã hóa ra lại có một giá trị thần học - một giá trị mà đã đến từ những tác động tích cực và thường xuyên biến đổi Viện đã có, và tiếp tục có, trên người, các cộng đồng và các tổ chức. Khác biệt của chúng tôi nằm trong cách tiếp cận tích hợp của chúng tôi mà gắn chuyên môn bắt nguồn từ khoa học nhân với đức tin và niềm tin, thông qua nghiên cứu ứng dụng để tạo ra một hiệu ứng tích cực và chuyển trong xã hội. Đóng góp của chúng tôi là cung cấp cho các cơ hội mà giải phóng người dân lựa chọn các vai diễn trong các tổ chức và cộng đồng không chỉ tốt cho các cá nhân, nhưng tốt cho tất cả. Những gì chúng tôi tin Chúng tôi cần phải thách thức sự tự mãn, giả định, trách nhiệm và thái độ hoài nghi; suy nghĩ lại về chính trị đúng đắn đi lạc hướng và không có khả năng để nói sự thật và sự cần thiết phải liên tục nói với mọi người những gì họ nghĩ rằng họ cần nghe. Cuối cùng, thành công được cho phép mọi người làm công việc tốt nhất mà họ có thể có thể. Chúng tôi tin rằng trong việc giúp đỡ mọi người thấy rằng họ có tiềm năng nhiều hơn họ nghĩ rằng họ có. Nếu không có sự lãnh đạo rõ ràng hoặc tầm nhìn, người tạo nên những quy định riêng của họ và rằng chỉ cần không làm việc. Khi một mục đích rõ ràng, mọi người tự nhiên sẽ quyết định xem họ có cho nó và sẵn sàng làm việc cho nó, hoặc không. Một nhóm nghiên cứu phù hợp tự nhiên sẽ thúc đẩy tinh thần đồng đội.

Địa điểm

London

Address
The Grubb Institute
49-51 East Road

N1 6AH London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Các chương trình