Canterbury Christ Church University Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng bạn đến với Canterbury Christ Church University Business School Phát triển xuất sắc trong kinh doanh và quản lý là trung tâm của những gì chúng tôi làm - cho dù thông qua trình độ chuyên môn chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua nghiên cứu và hoạt động tư vấn của chúng tôi. Sinh rời trường học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, và học sinh quốc tế có thể nghiên cứu một loạt các khóa học được cung cấp bởi Bộ Kinh doanh và Quản lý. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi tại Sở lãnh đạo và phát triển quản lý, hoặc nhân viên học tập của chúng tôi.      

Địa điểm

Canterbury

Canterbury Christ Church University

Address
Canterbury Campus
North Holmes Road


CT1 1QU Canterbury, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+44 1227 767700

Chứng nhận

EFMD Equis Accredited