Đọc Mô tả chính thức

Trong hơn 200 năm RCSI đã đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục y tế và đào tạo ở Ai-len. Được thành lập vào năm 1784 để đào tạo bác sĩ phẫu thuật, hôm nay trường cung cấp giáo dục và đào tạo rộng rãi trong các ngành nghề y tế ở bậc đại học và sau đại học.

Tất cả Giáo dục Trường y tế trong RCSI là một trong những trường y khoa quốc tế hàng đầu thế giới và là trường y khoa lớn nhất ở Ai-len. Trường cũng cung cấp các khóa học đại học dược và vật lý trị liệu.

Đào tạo sau đại học RCSI cung cấp đào tạo và giáo dục sau đại học thông qua của nó Khoa X-quang, Nha khoa, Thể thao & Tập thể dục Y học, Trường Sỹ Khoa Học, Viện Lãnh đạo và Trung tâm đào tạo phẫu thuật quốc gia.

Viện nghiên cứu Các Viện Nghiên cứu RCSI là một trong những Ai-lenLà trung tâm nghiên cứu hàng đầu. RCSI cam kết thực hiện mức độ cao của hoạt động nghiên cứu, để thương mại hóa tài sản trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu của mình, và để phát triển các liên kết hợp tác với ngành công nghiệp, cơ sở giáo dục và nghiên cứu cả trong nước và quốc tế.

Quốc tế Hơn 60 quốc gia được đại diện trên RCSILà sinh viên quốc tế. Trường có một sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ với trường học ở Malaysia, Dubai và Trường đại học ở Bahrain. Các Royal College of bác sĩ phẫu thuật ở Ai-len độc lập, quốc tế và tiến bộ.

Trường này cũng cung cấp:

MSc

Royal College of Surgeons Ireland

Với những thách thức phải đối mặt tổ chức hiện đại, lãnh đạo đang nổi lên như là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định sẽ thành công và đó sẽ thất bại. Những phẩm ch ... [+]

msc trong lãnh đạo

Với những thách thức phải đối mặt tổ chức hiện đại, lãnh đạo đang nổi lên như là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định sẽ thành công và đó sẽ thất bại. Những phẩm chất lãnh đạo bạn hiển thị sẽ xác định không chỉ sự thành công của tổ chức của bạn mà còn là bản chất của quỹ đạo sự nghiệp của bạn. Thạc sĩ trong chương trình lãnh đạo này được thiết kế để làm tăng đáng kể khả năng lãnh đạo của bạn để bạn có thể hoạt động với sự tự tin và tối đa hóa tác động và ảnh hưởng của bạn. ... [-]

Ireland Dublin
September 2019
Bán thời gian
2 - 5 năm
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh