Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vallendar, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vallendar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vallendar đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vallendar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vallendar đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

WHU – Otto Beisheim School of Management pursues excellence in everything it does. This philosophy is underscored by our claim “Excellence in Management Education.” We achieve our goal of excellence t ... Đọc thêm

WHU – Otto Beisheim School of Management pursues excellence in everything it does. This philosophy is underscored by our claim “Excellence in Management Education.” We achieve our goal of excellence through the motivation and dedication of WHU students and staff (Passion), their call for social responsibility (People) and the faithfulness to the principle that results count (Performance) Đọc ít hơn
Vallendar , Düsseldorf + 1 Hơn Ít hơn