Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tübingen, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tübingen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tübingen đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tübingen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tübingen đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoret ... Đọc thêm

Welcome to the Faculty of Medicine of the Eberhard Karls Universität Tübingen. Together with the clinical departments of the University Hospital Tübingen and its institutes of medical care and theoretical medicine, the Faculty of Medicine Tübingen is one of the largest institutions for medical training and higher education in Baden-Württemberg. Đọc ít hơn

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the ... Đọc thêm

Innovative, interdisciplinary, international: These three words summarize what makes the University of Tübingen special. Excellent research and teaching are Tübingen’s answer to the challenges of the future in a globalized world. Đọc ít hơn