Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ludwigsburg, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ludwigsburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ludwigsburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Ludwigsburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ludwigsburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Applied Sciences Ludwigsburg specialises in the education of management in public administration. The approximately 2500 students of the university are taught by a number of professo ... Đọc thêm

The University of Applied Sciences Ludwigsburg specialises in the education of management in public administration. The approximately 2500 students of the university are taught by a number of professors and lecturers. Đọc ít hơn