Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Landau, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Landau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Landau đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Landau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Landau đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Koblenz-Landau is a young, medium-sized university. In 1990 the university emerged from the former teacher training college. In the meantime research and teaching are organised in th ... Đọc thêm

The University of Koblenz-Landau is a young, medium-sized university. In 1990 the university emerged from the former teacher training college. In the meantime research and teaching are organised in three linked interdisciplinary subject areas entitled "Learning", "Society" and "Environment". Đọc ít hơn
Koblenz , Landau + 1 Hơn Ít hơn