Hochschule Kaiserslautern - University Of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Hochschule Kaiserslautern - Đại học Khoa học Ứng dụng là một trường đại học hiện đại cho khoa học ứng dụng và thiết kế. Khoảng 6000 sinh viên và 160 giáo sư toàn thời gian học tập, giảng dạy và thực hiện nghiên cứu trong năm ngành trên cơ sở ở Kaiserslautern, Pirmasens và Zweibrücken. Nhiều quan hệ đối tác với (inter) Các tổ chức quốc gia và các doanh nghiệp không chỉ đảm bảo chương trình học tập thực hành theo định hướng, mà còn là một chất lượng học tập cao.

Các trường đại học gồm năm ngành:

Logistics học Ứng dụng và Khoa học Polymer

Xây dựng & Thiết kế

Quản trị kinh doanh

kỹ thuật

Khoa học Máy tính / Hệ thống Công nghệ Micro

Sự kiện và con số

Số lượng sinh viên

Logistics học Ứng dụng và Khoa học Polymer 604

Xây dựng và Thiết kế 1300

quản trị kinh doanh 1540

kỹ thuật 1779

Tin / Hệ thống Công nghệ Micro 893

Tổng số notice mà trong các chương trình Cử nhân notice mà nữ notice mà công dân nước ngoài notice mà Campus Kaiserslautern notice mà Pirmasens Campus notice mà Campus Zweibrücken 5786 86% 29% 11% 47% 10% 43%

Nhân viên

giáo sư toàn thời gian 145

đội ngũ giảng viên bán thời gian 14

NHÂN HỌC 158

nhân viên hành chính và kỹ thuật 174

tổng 491

Các chương trình

Cử nhân 30

sư phụ 19

Bằng tốt nghiệp 2

Chứng chỉ 4

R & D Chuyển

viện 4

focusses Nghiên cứu ứng dụng 3

dự án hiện tại (khoảng). 70

Âm lượng 6.397 triệu €

hợp tác công nghiệp Được thành lập 200

Quốc tế

Các trường đại học đối tác 82

Sinh viên nước ngoài / người vượt qua quốc tế notice mà nữ notice mà từ Thổ Nhĩ Kỳ notice mà từ PR Trung Quốc notice mà từ Cameroon notice mà từ Luxemburg notice mà từ Morocco notice mà từ Liên bang Nga notice mà từ Ý 609 38% 18% 13% 10% số 8% 6% 5% 4%

Nghiên cứu sinh ở nước ngoài mỗi năm (khoảng). 60

Địa điểm

Kaiserslautern

Address
Carl--Schurz-Str. 10 - 16
66953 Kaiserslautern, Tê giác-Palatinate, Đức