HECTOR School of Engineering and Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng bạn đến với trường Kỹ thuật HECTOR

Địa điểm

Karlsruhe

HECTOR School of Engineering & Management

Address
HECTOR School of Engineering & Management
International Department gGmbH des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
Schloßplatz 19

76131 Karlsruhe, Bang Baden-Wurm, Đức
Điện thoại
+49 721 608 47880

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn