Turin School of Development (International Training Centre of the ILO)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Từ năm 1991, Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO đã đưa ra các cơ hội học tập sau đại học trong các môn học quan tâm cho một đối tượng quốc tế của sinh viên tốt nghiệp gần đây và các chuyên gia nghề nghiệp.

Trong 10 năm qua và hợp tác với các cơ quan và tổ chức học thuật của Liên Hợp Quốc, Trường Phát triển Torino dần dần mở rộng danh mục đầu tư Thạc sĩ và các Chương trình Sau đại học khác. Trong năm học 2019-2020, mười chương trình được cung cấp như sau:

 • LL.M trong Luật Thương mại Quốc tế
 • LL.M trong sở hữu trí tuệ
 • Thạc Sĩ Quản Lý Phát Triển
 • Thạc sĩ Di sản Thế giới và Các Dự án Văn hoá để Phát triển
 • Thạc Sĩ Quản Lý Mua Sắm Công Cộng cho Sự Phát Triển Bền Vững
 • Thạc Sĩ Kinh Tế Học Ứng Dụng cho Phát Triển
 • Thạc Sĩ Về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp tại Nơi làm việc
 • Chương trình Thạc sỹ về Quan hệ Lao động và Công nghiệp
 • Bậc thầy về đổi mới xã hội vì sự phát triển bền vững
 • Master en gouvernance et management des marchés publics en envie au développement durable (tiếng Pháp)

775_campus.jpg


Trường Phát triển Turin đã phát triển một danh tiếng vững chắc để thực sự quốc tế trong việc quản lý, thiết kế và phân phối các chương trình này. Mỗi chương trình được đồng quản lý bởi một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực năng lực của mình và các mô-đun học được cung cấp bởi một giáo sư nổi tiếng của các giáo sư, chuyên gia cao cấp và các học viên từ khắp nơi trên thế giới.

Mục tiêu của chương trình thạc sỹ và sau đại học của chúng tôi
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các cơ hội học tập sau đại học đa ngành với nội dung mục tiêu và cách thức giao hàng hiệu quả nhằm tạo ra những năng lực cần thiết để giải quyết các ưu tiên xã hội, kinh tế và môi trường ngày nay ở cấp quốc gia và toàn cầu.
Các đề xuất học tập của Trường Phát triển Turin không nhằm cạnh tranh trực tiếp với các chương trình tương tự do các trường đại học cung cấp. Chúng được lựa chọn và thiết kế với quan điểm "sự khác biệt" thông qua sự kết hợp của các tính năng như:

 • sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chuyên trách của LHQ và các cơ quan chuyên môn trong thiết kế, phân phối và giám sát chương trình
 • sự phân phối chuyên sâu đáp ứng các yêu cầu học tập của một Thầy Châu Âu; điều này có thể thông qua sự kết hợp tối ưu giữa học tập từ xa với sự tương tác trực tiếp, phát triển dự án ứng dụng và nghiên cứu
 • phạm vi toàn diện của đầy đủ các năng lực kỹ thuật và kỹ năng chuyên nghiệp cho các công việc cụ thể trong nền kinh tế tri thức ngày nay
 • khả năng thực tập với một trong những tổ chức Liên Hợp Quốc hoặc các đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi.

Địa điểm

Turin

Turin School of Development

Address
Turin School of Development
International Training Centre of the ILO
Viale Maestri del Lavoro, 10

10127 Turin, Piemonte, Ý
Điện thoại
+39 011 693 6111