Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Reggio Emilia, Ý 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Reggio Emilia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Reggio Emilia đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Reggio Emilia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Reggio Emilia đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

CIS is the training and consultancy company of Unindustria Reggio Emilia. Cis organises, develops and manages counselling and training activities for enterprises, up-skilling of young people to facili ... Đọc thêm

CIS is the training and consultancy company of Unindustria Reggio Emilia. Cis organises, develops and manages counselling and training activities for enterprises, up-skilling of young people to facilitate their entrance into the labour market. Đọc ít hơn