Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ của Trường là tạo ra một lớp các nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và người sáng tạo quốc tế trong các lĩnh vực quan trọng của sự xuất sắc của Made in Italy, như Nghệ thuật, Kiến trúc, Thiết kế, Thời trang và Văn hóa.

Tại BAU International Academy of Rome bạn sẽ tìm thấy một loạt các chương trình Chứng chỉ đại học và sau đại học về THIẾT KẾ, THỜI TRANG và CÔNG NGHIỆP 4.0 dẫn đến bằng cấp của một trường Đại học Ý. Ngoài ra, một bộ đặc biệt của Đắm chìm hoàn toàn trên các chương trình theo dõi công việc, có sẵn trong mùa hè này trong các lĩnh vực Dinh dưỡng

-

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh