Southern Cross Education Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Viện Giáo dục Southern Cross tự hào cung cấp cả học sinh Melbourne địa phương của chúng tôi và sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới những cơ hội tốt nhất trong việc đảm bảo tất cả nhận được kinh nghiệm cuối cùng trong việc đạt được trình độ họ đang tìm kiếm.

Cho dù học sinh đang theo học một khóa học Giấy chứng nhận hoặc một khóa học nâng cao, Viện của chúng tôi kết hợp một bầu không khí vui vẻ tương tác bổ sung bằng một phương pháp năng lượng của giảng dạy. Tất cả các đào tạo kết hợp một một đối một cách tiếp cận cá nhân để đáp ứng nhu cầu và trình độ kỹ năng của học sinh. Phạm vi của chúng ta về các khóa học là toàn diện với các khóa học mới được thêm vào thường xuyên. Hội thảo và các khóa học ngắn giấy chứng nhận như viện trợ đầu tiên được cung cấp thường xuyên cho học sinh địa phương, các doanh nghiệp và các thành viên gia đình có nhu cầu mở rộng kiến ​​thức của họ khi thời gian bị hạn chế.

Tất cả học sinh trải nghiệm một môi trường học tập thoải mái ở tất cả các cơ sở của chúng tôi. Khách du học sinh của chúng tôi sẽ không chỉ mang về nhà một bằng cấp của Úc được công nhận trên toàn thế giới nhưng cũng có kinh nghiệm đa dạng Úc đã cung cấp. Từ sự ngạc nhiên danh lam thắng cảnh tuyệt vời Úc đã cung cấp ngay thông qua các mảng lớn của các cơ hội việc làm, bạn sẽ có một trình độ chuyên môn của bạn là hoàn thành, Viện Giáo dục Southern Cross là sự lựa chọn đúng. Người đa dạng, học tập đa dạng và cung cấp đa dạng sẽ đảm bảo thành công của bạn.

Địa điểm

Melbourne

Address
Melbourne City Campus,
155-161 Boundary Road

VIC 3051 Melbourne, Victoria, Úc

Thành phố

Address
Adelaide Campus,
Level2 14-16 Grote Street

SA 5000 Thành phố, Nam Úc, Úc