Charles Darwin University

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Darwin

Address
Charles Darwin University
Grevillea Drive
Alice Springs

Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
Ellengowan Drive

Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
PO Box 121

NT 0886 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
PMB 155


NT 0852 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
Australian Technical and Management College
104 Franklin Street


VIC 3000 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
Level 10, 815 George Street
Haymarket

NSW 2000 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
PO Box 1479

NT 0881 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
University Avenue

Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
PO Box 1425

NT 0861 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Darwin

Address
Charles Darwin University
PO Box 250

NT 0872 Darwin, Lãnh thổ phía Bắc, Úc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm