University of Salzburg- Centre of European Union Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM Salzburg HÀNH NGHIÊN CỨU LIÊN MINH CHÂU ÂU

edmunsburg

Các Salzburg Trung tâm Nghiên cứu Liên minh châu Âu (SCEUS) là một doanh nghiệp hướng tới nghiên cứu nhiều như đối với giáo dục của một thế hệ mới của các học giả.

Việc tạo ra một chương trình ưu tiên trong nghiên cứu Liên minh châu Âu là đặc biệt thuận lợi vào thời điểm này đưa ra một loạt các phát triển. Liên minh châu Âu đã trở thành yếu tố quan trọng trong hiến pháp của trật tự chính trị và kinh tế-xã hội của châu Âu. Nó đại diện cho một dự án hòa bình duy nhất đã thành công trong việc tích hợp vô số các đối thủ cũ và kẻ thù thành một cộng đồng mới của pháp luật. Tuy nhiên, những câu chuyện thành công chung của hội nhập châu Âu đã nhiều lần chỉ ra dấu hiệu bế tắc và vỡ. Sau khi từ chối của Hiệp ước Hiến pháp năm 2005 và quá trình phê chuẩn khó khăn của Hiệp ước Lisbon cung cấp các công cụ mới ra quyết định EU phát sinh một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế cho là kêu gọi lãnh đạo lớn hơn và quản trị kinh tế siêu quốc gia. SCEUS trong nghiên cứu của mình đã khắc phục câu hỏi của các thể chế thiết lập và quản trị kinh tế của Liên minh châu Âu, cũng như các khía cạnh xã hội rộng lớn hơn của hội nhập châu Âu và vai trò của Liên minh châu Âu như là diễn viên toàn cầu.

Một mục tiêu quan trọng của SCEUS là nghiên cứu liên kết và giảng dạy bằng nhiều cách: Trường Đại học Salzburg đã đưa ra một chương trình Thạc sĩ mới trong tháng 10 năm 2005 có tựa đề Nghiên cứu Liên minh châu Âu. Nó chủ yếu liên quan đến pháp luật, kinh tế và khoa học chính trị và hai bên là xã hội học, lịch sử và truyền thông. Bắt đầu từ năm 2008, Trường cũng đã thành lập một ba năm Chương trình tiến sĩ Các nghiên cứu trong Liên minh châu Âu, được tài trợ bởi nền tảng Thụy Sĩ Humer. The Master cũng như lợi nhuận Chương trình tiến sĩ từ một Chương trình học bổng được hình thành để mời các học giả xuất sắc từ các tổ chức quốc tế khác để dành nhiều thời gian nghiên cứu tại SCEUS.

Vào tháng Tám năm 2008, Trung tâm đã được trao tặng một Trung tâm Monnet Jean xuất sắc.

SCEUS nằm ở Edmundsburg (Haus für Europa), một tòa nhà lịch sử ở trung tâm thành phố Salzburg.

Horizon 2020 - Sự lựa chọn cho châu Âu từ Maastricht

Kể từ ngày 1 tháng 7 2015 SCEUS phối Horizon 2020 dự án nghiên cứu 4 năm "Sự lựa chọn cho châu Âu từ Maastricht". Đây bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về mục tiêu, nhóm nghiên cứu, các tập đoàn và kết quả.

Địa điểm

Salzburg

Address
Salzburg Centre of European Union Studies
Mönchsberg 2

5020 Salzburg, Salzburg, Áo