Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Laxenburg, Áo 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Laxenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Laxenburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Laxenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Laxenburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The International Anti-Corruption Academy (IACA) is an international organization based in Laxenburg, Austria. It is the first global institution of its kind, dedicated to overcoming current shortcomi ... Đọc thêm

The International Anti-Corruption Academy (IACA) is an international organization based in Laxenburg, Austria. It is the first global institution of its kind, dedicated to overcoming current shortcomings in knowledge and practice in the field of anti-corruption and seeking to empower professionals for the challenges of tomorrow. Đọc ít hơn