Karl-Franzens-Universität Graz - Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

128658_rsz_eliott-reyna-jcepn62owl4-unsplash.jpg

Khoa Khoa học Xã hội và Kinh tế của Đại học Karl-Franzens được thành lập năm 1975. Đặc biệt, nhà kinh tế học kinh doanh Karl Lechner đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của mình. Ngày nay, khoa với khoảng 7.000 sinh viên và hơn 700 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm là một trong những tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế lớn nhất ở châu Âu.

Khoa là một phần của Đại học Karl-Franzens, được thành lập năm 1585, trường đại học lâu đời thứ hai ở Áo. Khoa nhìn lại một truyền thống lâu dài về giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế. Có lẽ giáo sư nổi tiếng nhất ở Graz là Josef Schumpeter (giáo sư ở Graz từ 1911-1921, trưởng khoa 1916/17).

Khoa đã trải qua một cuộc cải tổ cơ bản trong những năm gần đây. Dựa trên các yêu cầu của Hội đồng Đại học và Thượng viện và kèm theo một nhóm đánh giá quốc tế, hội đồng khoa đã có những thay đổi lớn: các ghế mới đã được bổ nhiệm và thay đổi thể chế theo Quy trình Bologna đã được thực hiện. Khoa được định hướng quốc tế với các giảng viên, chương trình giảng dạy và sinh viên của mình. Khoa được đặt tại trung tâm RESOWI, được xây dựng vào năm 1997.

117629_rsz_university-3561573_1280.jpg

Địa điểm

Đức

Address
Universitaetsstrasse 15/AE
8010 Graz, Austria

Đức, Xốp, Áo

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn