IMC University of Applied Sciences Krems

Địa điểm

Krems an der Donau

IMC Krems

Address
IMC Fachhochschule Krems
IMC University of Applied Sciences Krems
Piaristengasse 1

A-3500 Krems an der Donau, Hạ Áo, Áo
Điện thoại
+43 2732 8020

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.