Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Santa Fe, Argentina 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Santa Fe. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Santa Fe đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Santa Fe. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Santa Fe đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Universidad Nacional del Litoral (UNL) was established under the National Act Nº 10.861, which was enacted on October 17th, 1919. The university is the result of the 1918 university reform movement in ... Đọc thêm

Universidad Nacional del Litoral (UNL) was established under the National Act Nº 10.861, which was enacted on October 17th, 1919. The university is the result of the 1918 university reform movement in Argentina, which advocated for the creation of democratic and self-governing institutions to provide free, open, and public higher education. These ideas eventually spread to much of the rest of Latin America. Đọc ít hơn