mục tiêu

Thạc sĩ này tìm một sự kết hợp của kiến ​​thức khái niệm, tư duy phê phán và ứng dụng thực tế của các khóa học cơ bản về quản trị của các công ty, tổ chức, các tổ chức, nhằm thiết lập chính nó như là một công cụ quan trọng trong việc đào tạo học Bồ Đào Nha. Bao gồm các lĩnh vực cốt lõi như quản lý, kinh tế, luật và các máy tính, khóa học này nhằm mục đích để phát triển chuyên môn trong các khía cạnh chức năng cần thiết cho một quốc tế thành công của công ty Bồ Đào Nha.

kỹ năng cụ thể:

  • Giải thích các xu hướng mới và triển vọng phát triển trong kinh doanh quốc tế và khu vực;
  • Giải thích, khoa học dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng / người sử dụng từ các nước khác nhau;
  • Hiểu và áp dụng quy trình quản lý kinh doanh trong một bối cảnh quốc tế;
  • Xác định và đánh giá các chiến lược quốc tế hóa khác nhau;
  • Điều tra các đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội của các thị trường quốc tế khác nhau;
  • Biết các vấn đề hiện tại chính liên quan đến Liên minh châu Âu, đặc biệt là những người có liên quan đến chính sách kinh tế và thương mại.

Triển vọng nghề nghiệp

Khóa học này được thiết kế để tiếp tục đào tạo chuyên ngành nhận sinh viên vào vòng 1 của các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kinh doanh, chuẩn bị cho họ để thực hiện có hiệu quả các ngành nghề kỹ thuật kinh doanh và thương mại quốc tế, nhằm mục đích kỹ thuật để phát triển hoạt động của họ trong thực thể quốc gia, quốc tế và các tổ chức tư nhân.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Portugal)

Xem 8 các khóa học tại Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019