Thiết kế MA Chuyên quảng bá thời trang

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học Thiết kế sau đại học tập trung vào Fashion Promotion mang đến cho các nhà quảng bá sáng tạo cơ hội khám phá lợi ích cá nhân ở cấp độ sau đại học, được củng cố bởi nghiên cứu sâu rộng và kết hợp với lợi ích của tranh luận và đánh giá ngang hàng. Sau đó, cá nhân sẽ có thể xem vị trí của họ trong ngành công nghiệp nhiều mặt trong tương lai.

Dạy học bao gồm sự kết hợp của các bài giảng, hội thảo, hướng dẫn, thuyết trình và tích hợp tư vấn với ngành công nghiệp, và đánh giá là liên tục. Thực hành nền tảng lý thuyết được phát triển đồng thời trong mỗi học kỳ và các Thỏa thuận được đàm phán Phần I và II cho phép sinh viên có được khả năng phát triển và hoàn thiện các đề xuất, làm nền tảng cho các dự án lớn của họ và phản ánh tiến trình cá nhân.

Học sinh dự kiến sẽ bối cảnh hóa công việc của họ trong khuôn khổ hiện tại và phát triển các kỹ năng đánh giá để làm rõ quan điểm của họ. Phương pháp nghiên cứu và ứng dụng giới thiệu cho sinh viên một loạt các công cụ nghiên cứu phân tích, tạo cơ sở cho tất cả các dự án tự định hướng sâu trong chương trình.

Khóa học nhằm phát triển sức mạnh trí tuệ và trí tưởng tượng của sinh viên thông qua một chương trình nghiên cứu được hình thành từ sự gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. Nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một môi trường kích thích, trong đó các ý tưởng có thể được trao đổi và hỗ trợ thông qua nghiên cứu sáng tạo thực tế, được phát triển và bối cảnh hóa.

Chúng tôi thách thức sinh viên của mình có một vị trí quan trọng liên quan đến các lý thuyết hiện có và khuyến khích các kết nối mới trong lĩnh vực thời trang thách thức các ranh giới thiết kế truyền thống.

128197_MADesignSpecialisinginFashionPromotion.jpg

Yêu cầu đầu vào

 • Văn bằng và bảng điểm từ tổ chức giáo dục trước đây của bạn
 • bằng chứng về khả năng của bạn trong ngôn ngữ tiếng Anh ( IELTS 6.5 hoặc tương đương) hoặc chứng chỉ từ một tổ chức giáo dục trước đây nếu phương tiện giảng dạy là tiếng Anh
 • Hoàn thành mẫu đơn AAS
 • Thư giới thiệu
 • danh mục đầu tư
 • hộ chiếu
 • CV

Ngày và thông tin quan trọng

 • Thời lượng: 13 tháng
 • Hình thức giáo dục: đã dạy
 • Biến thể giáo dục: toàn thời gian
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hạn chót nộp đơn: 20 tháng tháng 7 năm 2020
 • Lớp Ngày bắt đầu: 12 ngày Tháng Mười 2020
 • Cơ quan trao giải: Đại học Sunderland - Vương quốc Anh
 • Bằng cấp của Anh: Thạc sĩ Nghệ thuật
Cập nhật lần cuối Tháng 4 2020

Giới thiệu về trường

AAS was established in 1990 and today is one of the biggest colleges in Thessaloniki. It is well-known for its high standard of education in Art & Design Studies.

AAS was established in 1990 and today is one of the biggest colleges in Thessaloniki. It is well-known for its high standard of education in Art & Design Studies. Đọc ít hơn