ThS trong toán học ứng dụng và tính toán

Chung

Chương trình mô tả

Toán ứng dụng và tính toán:

ThS sinh viên phải hoàn thành ít nhất 36 giờ tín dụng, theo các hướng dẫn sau:

 • Khóa học gồm 18 giờ tín dụng, bao gồm hai khóa học chính gồm 6 giờ tín dụng (mỗi giờ tín dụng 3 giờ), ba khóa học tự chọn 9 giờ tín dụng và khóa học dựa trên dự án là 3 giờ tín dụng.
 • Luận văn-công việc của 18 giờ tín dụng

ThS sinh viên phải vượt qua 6 khóa học thành công với ba giờ tín dụng mỗi khóa trước khi đăng ký Luận án.

Các khóa học

Các khoá học cốt lõi:

 • ACM 501: Phương trình vi phân từng phần
 • ACM 502: Phân tích số

Khóa học tự chọn:

Sinh viên nên chọn 3 khóa học trong 9 giờ tín dụng (mỗi giờ 3 tín chỉ). Học sinh có thể lựa chọn, với sự trợ giúp của các cố vấn học tập của họ, các khóa học tự chọn từ các ngành khoa học hoặc kỹ thuật khác.

 • ACM 503: Phương pháp số nâng cao cho phương trình vi phân
 • ACM 504: Đại số tuyến tính ứng dụng
 • ACM 505: Hệ thống động lực
 • ACM 506: Phương trình vi phân phân số I
 • ACM 507: Điện toán khoa học
 • ACM 508: Phân tích chức năng ứng dụng
 • ACM 509: Mô hình toán học và tính toán trong khoa học và kỹ thuật

Các khóa học dựa trên dự án:

ThS sinh viên phải tham gia vào dự án làm việc nhóm sau đây, dựa trên việc tự học. Học sinh phải trình bày các khái niệm sáng tạo và giải pháp cạnh tranh.

 • ACM 701: Học tập dựa trên dự án trong toán học ứng dụng và tính toán.

ThS Luận văn:

Hoa Kỳ ứng viên nên chuẩn bị và bảo vệ một Luận án dựa trên công việc nghiên cứu có giá trị cao trong một chủ đề nghiên cứu trong các lĩnh vực toán học ứng dụng và tính toán.

 • ACM 801: ThS. Luận văn

Về Sở

Toán học ứng dụng và tính toán (ACM) là một chương trình liên ngành của nghiên cứu sau đại học. ACM liên quan đến cả toán học và một chuyên ngành đối tác như kỹ thuật, khoa học sinh học, hóa học, năng lượng bền vững hoặc vật lý và các lĩnh vực đa dạng khác. Chương trình cung cấp một nghiên cứu tổng hợp về Toán học; bao gồm kinh nghiệm nghiên cứu, kỹ năng học tập dựa trên hội thảo và viết bài báo khoa học và đánh giá về các chủ đề liên quan đến ACM. Tùy thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của họ, sinh viên sẽ nhận được kinh nghiệm nghiên cứu chất lượng cao trong các khía cạnh ACM khác nhau bao gồm động lực học phi tuyến, phân tích số và tính toán khoa học, phương pháp tính toán cho điện từ, v.v. và tiến sĩ các chương trình trong ACM cung cấp kiến thức chuyên môn về phân tích mô hình toán học và tính toán cần thiết cho sự đóng góp của Trường cho một số lĩnh vực nghiên cứu nổi bật nhất hiện nay. Các đối tượng nghiên cứu được bổ sung bởi một số khóa học từ các chương trình khoa học và kỹ thuật khác nhau. Nó nhằm mục đích chuẩn bị cho các nhà nghiên cứu cũng như sinh viên tốt nghiệp chuyên nghiệp được đào tạo tốt về thị trường trong các khía cạnh khác nhau của phương pháp tính toán để giải quyết các vấn đề thách thức phát sinh từ các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 2019

Giới thiệu về trường

Realizing the need to offer an alternative to those who wish to have advanced and unique degrees in International Business and Humanities, the F.I.B.H. was established, based on new educational concep ... Đọc thêm

Realizing the need to offer an alternative to those who wish to have advanced and unique degrees in International Business and Humanities, the F.I.B.H. was established, based on new educational concepts in the heart of E-JUST vision, to be a center of cutting-edge education and research, human development and collaboration among academia and industry. Students will be educated and trained by highly qualified and well-experienced staff from Egypt and Japan. Đọc ít hơn