Thạc sỹ về Nghệ thuật thị giác

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in Florence in 2009 from the inspiration of our Russian Director Molugova Nadezhda and Academicians, the Academy is strategically located in the Italian city of Florence; an ideal place where ... Đọc thêm

Founded in Florence in 2009 from the inspiration of our Russian Director Molugova Nadezhda and Academicians, the Academy is strategically located in the Italian city of Florence; an ideal place where to learn and develop art and live a life in which each day the eye is caught by the historical beauties of the historical Italian art, a place where to live and experience the true “dolce vita”. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.