Thạc sỹ Văn hoá Sức khoẻ: Thể thao, Y tế và Du lịch

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học Văn hóa Sức khỏe Sức khỏe: thể thao, sức khỏe và du lịch Giáo dục là bằng Thạc sĩ Chuyên nghiệp chuẩn bị cho các chuyên gia có thể lập kế hoạch, quảng bá và quản lý các sự kiện và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa chăm sóc sức khỏe và thể chất và tinh thần của người đó. Từ thể thao đến du lịch, từ sức khỏe đến văn hóa, sinh viên tốt nghiệp sẽ học cách phân tích chất lượng nhu cầu cuộc sống và tiềm năng của lãnh thổ. Họ sẽ có thể tạo ra các "dự án hệ thống" tích hợp và bền vững, bằng cách thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức công cộng và các tổ chức tư nhân, các công ty.

5 lý do để ghi danh vào chương trình cấp bằng

  1. Tìm hiểu để lập kế hoạch hoạt động cho sức khỏe tâm lý tối ưu
  2. Khám phá tiềm năng văn hóa và giáo dục của du lịch thể thao và thể thao
  3. Gặp phải một nhóm các đồng nghiệp cùng chí hướng quốc tế
  4. Chọn định hướng về quảng bá sức khỏe phù hợp với sở thích của bạn
  5. Đạt được một cấp độ chuyên nghiệp mới tập trung vào phát triển chất lượng cuộc sống

Yêu cầu nhập học

Có thủ tục đăng ký cụ thể cho từng chương trình cấp bằng. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách đăng ký, học phí và thời hạn trên href = "https://corsi.unibo.it/2 Motorcycle / WellnessCARM / how-to- enrol

Học bổng và trợ cấp

Sinh viên đại học có thể nhận được hỗ trợ kinh tế trong các nghiên cứu của họ từ vùng Emilia Romagna, University of Bologna và các cơ quan bên ngoài khác.

href = "https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies

Miễn học phí

Kiểm tra trang web của chúng tôi để biết những tài liệu cần thiết để áp dụng cho các miễn trừ đầy đủ và trợ cấp đặc biệt.

href = "https://www.unibo.it/TuitionFees

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2019

Giới thiệu về trường

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich programme catalogue, cutting-edge research and a constant and increasing ... Đọc thêm

The Alma Mater Studiorum, the oldest university in the Western world, paves the way for innovation through an increasingly rich programme catalogue, cutting-edge research and a constant and increasingly broad international perspective. Đọc ít hơn
Bologna , Cesena , Forli , Rùa , Sao chép , Thủ đô , Modena , Dakar , Lisbon , Moscow , Nhà gỗ , Mumbai , Giorgburg , Faro , Cádiz + 14 Hơn Ít hơn