Thạc sỹ Khoa học và Quản trị Kinh doanh về Quản lý Kinh doanh Thực phẩm và Nông nghiệp

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Giới thiệu về trường

Founded in 1900, Audencia Business School is one of the best management schools in Europe. The EQUIS, AACSB and AMBA international accreditations added to the positive evaluation by AERES (the French ... Đọc thêm

Founded in 1900, Audencia Business School is one of the best management schools in Europe. The EQUIS, AACSB and AMBA international accreditations added to the positive evaluation by AERES (the French agency that rates research and higher education) underline a commitment to teaching excellence. Đọc ít hơn
Nam Kinh , Bradford , Bilbao , Nam Kinh , Sao Paulo , Thành phố , Bắc Kinh , Milan , Thâm Quyến + 8 Hơn Ít hơn