Thạc sĩ về ngôn ngữ học tâm lý của giao tiếp đa văn hóa

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Sechenov University's mission lies in thoroughly and continually improving the lives of individuals through achieving differentiated excellence in the fields of multidisciplinary translational biomedi ... Đọc thêm

Sechenov University's mission lies in thoroughly and continually improving the lives of individuals through achieving differentiated excellence in the fields of multidisciplinary translational biomedical research and cutting-edge research-based education with a focus on innovation, development, and implementation. The University's strategy is to specialize and concentrate resources on the breakthrough research in personalized life-long health management aimed at increase of human life duration and quality. The strategic goal of Sechenov University consists in joining the international research and educational community, to become an international reference #1 in Life Sciences in Russia. Sechenov University develops «the medicine of the future» on the solid academic basis of clinical medicine broadening the horizons with proactive multidisciplinary studies in the network cooperation with world leaders in engineering, technology, and natural sciences. Sechenov University trains professionals able to work effectively in the changing environment, to be leaders, and to respond to challenges of time. Sechenov University concentrates on global talent, knowledge, and technologies in Life Sciences. The target model drives its sustainable transformation to a world-class University, with a balanced focus on multidisciplinary education, research, and partnership with industry. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.