Thạc sĩ về cơ sở hạ tầng và thành phố xanh: Quản lý dịch vụ nước, giao thông, năng lượng, chất thải và thoát nước bền vững

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS ... Đọc thêm

ESSB is home to a vast diversity of study programmes and scientific disciplines: Public Administration, Pedagogical Sciences, Psychology and Sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS, and two research institutes RISBO and DRIFT are linked to the faculty. Our education is small-scale and based around Problem Based Learning (PBL). Being connected to the professional field is another characteristic of our study programmes. Đọc ít hơn
Rotterdam , Rotterdam + 1 Hơn Ít hơn