Thạc sĩ về Phát triển Lãnh thổ và Đô thị

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The National University of Quilmes (UNQ for its initials in Spanish) was founded in 1989. It is located at the heart of the Southern Buenos Aires Metropolitan Area, in Bernal City, Quilmes. Three mill ... Đọc thêm

The National University of Quilmes (UNQ for its initials in Spanish) was founded in 1989. It is located at the heart of the Southern Buenos Aires Metropolitan Area, in Bernal City, Quilmes. Three million people live in this region, which centralizes 20% of the country’s industrial establishments. Nowadays, the UNQ has over eleven thousand students, distributed among its graduate courses and postgraduate courses of study. The University’s mission is the production, teaching, and transmission of knowledge of the highest quality, in an environment of equality and diversity. The UNQ’s essential functions are teaching, research, extension courses, human resources formation, technological development, product innovation, and culture promotion. Đọc ít hơn
Bernal
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.