Chương trình Thạc sĩ này nhằm mục đích tăng cường và nâng cao trình độ kỹ sư công trình trong lĩnh vực an toàn chống động đất của các tòa nhà và cơ sở trong quá trình thiết kế và thực hiện.

Bulgaria và nhiều nước khác có hoạt động địa chấn đang hoạt động trên lãnh thổ của họ, giả định rằng họ phải được bảo vệ chống lại hiện tượng tự nhiên phá hoại này.

Thực hiện các biện pháp đặc biệt trong việc thiết kế các tòa nhà và cơ sở chống lại các hoạt động địa chấn có liên quan đến một trong những yêu cầu chính đối với các dự án đầu tư - đảm bảo sức khoẻ và cuộc sống của người dân.

Chương trình đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật địa vật lý và động đất có khả năng đánh giá, dự báo và giảm nguy cơ động đất.

Việc đào tạo bao gồm các khóa học trong một phạm vi rộng các lĩnh vực liên quan đến phân tích cấu trúc và thiết kế, cơ địa, quản lý rủi ro.

Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào cơ học tính toán, tích hợp các dự án xây dựng, phân tích độ tin cậy và giảm thiểu rủi ro, giám sát hành vi của hệ thống thông tin kỹ thuật xây dựng và các khía cạnh môi trường của rủi ro địa chấn.

Các sinh viên tốt nghiệp trong chương trình tổng thể "Kỹ sư Động đất" có thể tìm thấy sự phát triển chuyên nghiệp như:

  • kỹ sư tư vấn trong các tổ chức tư nhân hoặc công cộng, các nhà nghiên cứu và các thành viên của cộng đồng học thuật trong lĩnh vực thiết kế trong các khu vực địa chấn;
  • thiết kế, kỹ thuật viên, chuyên gia tiếp thị, chuyên gia, quản lý kỹ thuật, tư vấn và quản lý trong các công ty nhà nước và tư nhân, các hiệp hội thương mại, các tổ chức công cộng và quốc tế;
  • đầu sửa chữa và phục hồi, khuếch đại và phục hồi, hoạt động an toàn và hỗ trợ công nghệ cho hệ thống tòa nhà;
  • các chuyên gia kiểm soát chất lượng xây dựng, các tổ chức quốc tế trong việc phát triển các quy tắc, tiêu chuẩn và hướng dẫn, cũng như trong các công ty tư vấn.

Trưởng chương trình: Giáo sư Ivanka Paskaleva, tiến sĩ

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại European Polytechnical University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date