Thạc sĩ về đổi mới xã hội

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Learning for life - this motto is taken seriously at the FH Salzburg. Thanks to an open, professional and innovative learning environment, the Salzburg University of Applied Sciences sees itself as a ... Đọc thêm

Learning for life - this motto is taken seriously at the FH Salzburg. Thanks to an open, professional and innovative learning environment, the Salzburg University of Applied Sciences sees itself as a place where calling becomes a profession. Where visions become reality. And where excellent training meets exceptional quality of life. Đọc ít hơn
Salzburg , Salzburg , Salzburg + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.