Chương trình hai năm liên ngành của các nghiên cứu tổng thể toàn thời gian tích hợp kiến thức và phương pháp của hai ngành: quan hệ quốc tế trong cơ thể của khoa học chính trị và truyền thông và nghiên cứu truyền thông. Đây là lời đề nghị đầu tiên như vậy ở Ba Lan.

Trong quá trình nghiên cứu, sinh viên sẽ có được kiến thức về lý thuyết về quan hệ quốc tế và nghiên cứu truyền thông và truyền thông và hiểu biết sâu sắc về lý thuyết và thực hành quan hệ truyền thông-chính trị-kinh doanh, đóng khung bởi sự phát triển toàn cầu. Mục đích của chương trình là cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong ba lĩnh vực mà Khoa chuyên môn:

 • ngoại giao công cộng,
 • phương tiện truyền thông và / để phát triển
 • quan hệ công chúng và truyền thông doanh nghiệp.

Trong khi làm việc trong các trường hợp, sinh viên sẽ học cách biết cách truyền thông khủng hoảng, quản lý phương tiện ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu và sẽ có được các kỹ năng phân tích truyền thông, trong các kế hoạch chiến dịch và kết nối mạng. Hơn nữa, họ sẽ đào tạo xác minh các nguồn tin tức và kỹ năng cơ bản trong quan hệ công chúng và giao tiếp công ty. Chương trình sẽ được điều hành bởi cả hai giảng viên từ University of Wroclaw và các chuyên gia quốc tế.

Chương trình này nhằm vào các ứng cử viên có bằng cử nhân về quan hệ quốc tế, xã hội học, triết học, báo chí và truyền thông, và các ngành liên quan, có kiến thức tốt về tiếng Anh (ít nhất là tại B2level).

Yêu cầu nhập học

 • bản sao công chứng bằng Cử nhân của bạn
 • bản sao công chứng hồ sơ học tập của bạn
 • bản sao công chứng trình độ tiếng Anh của bạn (trình độ B2)
 • ảnh hộ chiếu kỹ thuật số
 • bản sao hộ chiếu
 • giấy chứng nhận y tế
 • xác nhận phí đăng ký thanh toán trên tài khoản Đại học.
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
University of Wroclaw

Xem 14 các khóa học tại University of Wroclaw »

Cập nhật lần cuối Tháng Sáu 4, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
2,300 EUR
Ứng viên EU: 1.400 Euro mỗi năm. Các ứng cử viên ngoài EU: 2.300 Euro cho năm đầu tiên và 2.450 Euro cho năm thứ 2.
Deadline
Trường liên hệ
EU citizens: September 15th, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Tháng 8 2021
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
EU citizens: September 15th, 2019

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
EU citizens: September 15th, 2019
End Date
Tháng 8 2021