Thạc sĩ trong Oenology và Nghề trồng nho

Chung

Chương trình mô tả

Các mục tiêu chính của bậc thạc sĩ về khoa học thần kinh và trồng nho là:

 • Đào tạo nâng cao, bổ sung và đổi mới chu trình đầu tiên;
 • Phát triển các kỹ năng khoa học, công nghệ và chuyên môn xuất sắc;
 • Nâng cao năng lực can thiệp trong ngành rượu vang;
 • Có khả năng lên kế hoạch, đổi mới và đánh giá các kỹ thuật và quy trình mới hoặc cải tiến các quy trình sử dụng;
 • Cơ chế phân tích phê bình dựa trên bối cảnh sinh học;
 • Tiến bộ trong việc hình thành và cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng.

Thời khóa biểu

Phần lớn các giờ liên lạc tập trung vào thứ Sáu và Thứ Bảy (ngoại trừ Chương trình Lựa chọn Chương trình và Các Chương trình Khảo thí) Quy định của khóa học Thạc sỹ (chu kỳ thứ hai) trong khoa học về Oenology and Viticulture được xuất bản dưới dạng thông báo số 14407/2015, trong Diário da República, Tập 2, ngày 9 tháng 12 năm 2015.

Trọn đời

2 năm (4 học kỳ)

Cấu trúc khóa học

Khóa học này được cấu trúc theo hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ (ECTS) của Pháp. Thành tích của bằng thạc sỹ giả định việc thực hiện 120 ECTS trong 4 học kỳ, về cấu trúc chương trình học và kế hoạch nghiên cứu, bao gồm phê duyệt (năm thứ nhất), tổng cộng 60 ECTS, đưa ra một khóa học chuyên sâu về Enology and Viticulture.

ECTS

120

Thoát chuyên nghiệp

Bằng thạc sĩ về khoa học và nghề trồng nho có những lối thoát chuyên nghiệp sau:

 • công ty rượu vang;
 • hiệp hội các nhà sản xuất và hợp tác xã;
 • Thực phẩm, công nghiệp thực phẩm và nước giải khát;
 • công ty công nghệ sinh học;
 • tiếp thị, tiếp thị và đào tạo các công ty liên quan đến ngành rượu vang;
 • công ty đào tạo nghề trong lĩnh vực sản xuất rượu vang;
 • các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Đọc thêm

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Đọc ít hơn