Khoa cũng cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật bằng tiếng Đức với Chứng chỉ giảng dạy kết hợp với phòng giáo dục. Bằng cấp được thiết kế để chuẩn bị giáo viên trung học có trình độ cao.

Tuyên bố sứ mệnh

Khi tham gia chương trình này, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức về các quốc gia nói tiếng Đức (bao gồm văn học, lịch sử, tư tưởng và xã hội đương đại). Họ sẽ phát triển cả năng lực ngôn ngữ mạnh mẽ và khả năng tiến hành nghiên cứu ban đầu và viết các bài nghiên cứu cấp độ sau đại học.

Trong chương trình cấp phép, thông qua các khóa học bổ sung từ Phòng Giáo dục tại Tufts, sinh viên cũng sẽ có được kiến thức về lý thuyết sư phạm, thực tiễn tốt nhất, các vấn đề hiện tại trong giáo dục và phát triển thanh thiếu niên.

Thông qua việc giảng dạy có giám sát (Thực hành dịch vụ), diễn ra vào học kỳ mùa xuân năm thứ hai, sinh viên sẽ có được khả năng lập kế hoạch giảng dạy, giảng dạy hiệu quả, quản lý khí hậu trong lớp, thúc đẩy công bằng và đáp ứng trách nhiệm nghề nghiệp.

Họ sẽ chứng minh các kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức văn hóa nâng cao trong một kỳ thi MA bằng văn bản và một bài kiểm tra MA vào cuối năm thứ hai và một bài kiểm tra cấp phép cho các nhà giáo dục cho Khối thịnh vượng chung Massachusetts (MTEL).

Sinh viên có thể chọn học năm đầu tiên tại Tübingen, Đức hoặc họ có thể dành cả hai năm cho Học viện Tufts Medford.

Yêu cầu

Chương trình thạc sĩ bằng tiếng Đức với Giấy phép giảng dạy mất 2 năm cộng với một mùa hè với sự phân phối các yêu cầu sau:

6 Tín chỉ khóa học trong giáo dục bao gồm:

 • 1 Khóa học giới thiệu:
  • ED 101 Giới thiệu về Dạy học ở Trường Trung học cơ sở và Trung học (bao gồm trải nghiệm trước khi thực hành)
 • 1 khóa học về phát triển và học tập con người:
 • ED 130 Phát triển và học tập con người
 • ED 230 Cơ sở học tập, nhận thức và can thiệp học thuật
 • 1 khóa học trong các nền tảng xã hội, văn hóa và lịch sử của giáo dục:
 • ED 160 Lý thuyết hậu thực dân
 • ED 161 Nhân chủng học và Xã hội học
 • ED 162 Lịch sử quan trọng của giáo dục Hoa Kỳ
 • ED 163 Triết học
 • Lý thuyết chủng tộc quan trọng ED 167
 • 1 khóa học về sự khác biệt trong học tập:
 • ED 142 Giáo dục trẻ em đặc biệt
 • 1 Sinh viên giảng dạy: (2 tín chỉ khóa học)
 • ED 102 Dạy học giám sát ở trường trung học cơ sở và trung học
 • 2 Khóa học về giảng dạy ngôn ngữ thứ hai (sẽ được tính cho ED và GER):
 • ED 114 Phương pháp tiếp cận ngôn ngữ để tiếp thu ngôn ngữ thứ hai (được liệt kê chéo với tiếng Đức GER 114 và ngôn ngữ hiện đại ML 114)
 • Thực hành giảng dạy GER 124: tiếng Đức

Yêu cầu ứng dụng

 • Phí đăng ký
 • CV / CV
 • Tuyên bố cá nhân
 • Yêu cầu chính thức của GRE
 • TOEFL chính thức hoặc IELTS, nếu có
 • Bảng điểm
 • Ba thư giới thiệu
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 36 các khóa học tại Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences »

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 28, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Tháng 8 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
52,724 USD
mỗi năm.
Deadline
Tháng 10 15, 2019
Trường liên hệ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Tháng 12 2021
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 15, 2019
Start Date
Tháng 8 2020
End Date
Tháng 4 2022
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 15, 2019
End Date
Tháng 12 2021

Tháng 8 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 4 2022